Jdi na obsah Jdi na menu
 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

   ,, SLOVA - slova - slova"

 

,,O nejvyšší pravdě se říká, že je uchopitelná mlčením, ale dá se také vyjádřit slovy. Nastoupí tady poznání, které se tak dokáže překlenout v mysli nahlížejícího, kde vznikají potřebná slova k tomuto vyjádření života z nitra každého z nás. Mají tak schopnost otevírat mysl, a přivádět ji ke stavům záležitostí pro rozhodující, správnou volbu, která vede pozornost a zaměřuje ji do sfér, které ji z reality běžně unikají. Tak naplňuje mysl obsahem, v němž jsou emoce ladící a očisťující. Aby tato slova byla úspěšná, měla by naše nitra přímo oslovovat, oživovat a povznášet. Zde se může okusit i blaženost, která je součástí přirozenosti a vyjevuje tajemství světa v nepostřehnutelném uspořádání slov do vzorce. Je to účinek přesahující možnosti spoutaného myšlení a podobnosti odhalující zákon bytí reality, kterou žijeme našim životem." Ludmilka

 MÁ  BÁSNICKÁ  SBÍRKA 

,,Bezbolestně procházím duší po krajině"

 ,,Sbírka básní je originální svou ruční vazbou. Každá má svou barvu, a tak dostala svůj jedinečný vzhled."

 Obrazek

,,Vybrat báseň pro zveřejnění na tyto stránky bylo pro mě velice těžké. Jelikož každá báseň má své kouzlo a to okamžiku dané chvíle anebo prožitku. A jistě se najde i mnoho dalších důvodů. Přesto všechno jsem se snažila, abych vybrala takovou báseň, která by svým obsahem a promlouvajícím mým slovem oslovila mnohé z Vás."

,,Zde je první báseň po které je pojmenovaná celá má sbírka.“

 ,,BEZBOLESTNĚ  PROCHÁZÍM…"

 

Bezbolestně procházím

duší po krajině …

 a v okamžiku snění -

vše raší, pučí zase hyne.

 

 V otázkách – odpovědích,

 pravda jen dříme.

 

                            Natáhnout dlaň,                                 pohladit obzor,

 jemný a křehký,

 co by křišťálová číše.

 

Život se promítá

 - osud nám ho píše.

 

Prostoupit tím leskem

 s hrdostí, ne steskem,

 sžít se bez úzkostí,

lichotek, vyznání....

 

Prostý úděl

 – krásné přijímání.

 

Vzedmout se a vdechnout,

 co se nabízí ….

 Je to blaho nekonečné,

 hlavně bez krizí….

 Bezbolestně procházím

duší po krajině ….

 

SBÍRKA  OBSAHUJE  TYTO  BÁSNĚ :

 Bezbolestně procházím …

 Souznění …

 Oblázky

 Nechám se unášet

 Poznání života

 Přejte si …

 … Po stesku

 Zapomění

 Má voda – voda má

 Snažení …

 Mám pro co žít …

 Žijme s radostí !

 Let krátký …

 Má otevřená duše

 Zamlžený pohled

 Jak máš …

 Poohlédnout se

 To jsou lampy mé

 Odpuštění

 Pouhopouhý stín

 Vháním

 Nitra se ptejme

 Mám být motýlem

 Prožít …

 A vzlétnu …

 ,,Vážení čtenáři bezbolestně procházejte duší po krajinách, ale také se nechejte unášet sněním, porozuměním a hlavně pochopením !“

 S přáním krásného prožitku - autorka - Ludmilka

 ,,PROJEVENÝ ZÁJEM O MÉ BÁSNĚ A OBRAZY JE PRO MĚ POVZBUZENÍM DO DALŠÍ MÉ PRÁCE.“

 Má kamarádka náhodně objevila na Internetu ,,Fórum," kde se o mých básních a léčivých obrazech zmiňovala Ostravská astroložka ,,Večernice“, která psala o mě takto :

 ,,Dnes jsem byla na naší pravidelné schůzce Ostravské astrologické společnosti, a tam jsem měla také sebou ty krásné obrázky, co maluje jako pár vzorků – hned se pět prodalo, byl o ně zájem ! "

 ,,Má Dar – vyjádřit emoce a krásu přes něhu barevné kompozice – coby ,,MEDITACE" - přes obrázek … něco jako tvoří sám Zdeněk Hajný. Přesto je skutečný originál a pana Hajného nekopíruje."

 ,,Teď mě napadla taková myšlenka. I básnířka Sapfó – měla krásné čisté srdce. Otisk toho máme zachován ve verších, které nám za svého života darovala a dochovaly se do dnešních dnů.

Je to náhoda – snad ! Že je básnířkou – a také poezii tvoří přes obrazy a komunikuje stejně jako Sapfó !“

 ,,A paní astroložka dodala, že to je její taková malá úvaha při večerní pohodě. Pozdravila fórum a popřála krásný a klidný večer.“

,,A já ji, mockrát děkuji, za malou krásnou úvahu, která mě stále pobízí k další tvorbě - jak básnické, tak i malířské.“

,,Jelikož ,,Večernice,, nebo-li milá paní Astroložka z Ostravy mě prokázala tu čest – zhodnotila mé obrazy a srovnala mou básnickou tvorbu s velkou a celosvětově uznávanou básnířkou Sapfó – dovolila jsem si o této osobě něco málo napsat, aby jste i Vy měli představu o koho vlastně jde."

 

 

                  ,,SAPFÓ"

Básnířka ( asi 627 – 568 př. n. l. ) Obrazek

 

 

,,Narodila se a vyrostla na překrásném ostrově Egejského moře – na ostrově Lesbos. Pocházela z hlavního města ostrova – Mytiléné i když mnoho zdrojů udává jako místo jejího narození Eressos. Otec ji zemřel ještě když byla malým dítětem a vyrůstala tedy s matkou a třemi bratry. Provdala se za bohatého kupce z ostrova Andros – Kerkilase, s nímž měla dceru Kleis, a po němž zdědila veliké jmění. Rodina Sapfó patřila k horlivým nepřátelům tyranů, a proto byla básnířka dvakrát ve vyhnanství, mimo jiné i v řeckých koloniích na Sicilii. Po návratu na Lesbos založila školu pro dívky ze šlechtických rodin. Učila je poezii, hudbě, tanci a jemným mravům. Její současníci ji popisovali jako ženu s pronikavým pohledem, usmívající se tváří a příjemným hlasem, avšak neříkali o ní, že je krásná (podle tehdejších norem). Se studentkami ji pojilo hluboké přátelství, láska, dokonce až vášeň, kterou vyjadřovala svými básněmi. Neexistují žádné historické prameny k teoriím o její sebevraždě z nešťastné lásky k pastýři Faonovi – Sapfó zemřela v 60. letech, a její skok do moře vymysleli autoři řeckých komedií a římští básníci."

 ,,Sapfó byla obdivována a ctěna již svými současníky – Solón, Pindaros, Plútarchos si jí velmi vážili; Platón ji nazval „desátou múzou“, Antipatros „Homérem ženského rodu“ a Lukiános „sladkou chloubou ostrova Lesbos“. Obdivovali ji také pozdější básníci – Horatius, Ovidius, Cato, Petrarca, Boccaccio, Byron a mnoho, mnoho jiných."

 ,,Tvorba Sapfó se těšila zasloužené slávě, ale často byla i zakázanou četbou. V Byzantské říši roku 380 n. l. spálili všechny její knihy – svatební písně, hymny, modlitby, epigramy, milostné písně i písně k přítelkyním. Dílo zkázy dokonal papež Řehoř VII., který nechal spálit všechny klasické knihovny v Constantinopoli a v Římě. Z 9 vydaných sbírek poezie se zachovalo několik písní a několik stovek fragmentů, často jen jako citáty v dílech jiných antických autorů."

 ,,Poezie Sapfó je dodnes inspirací pro ženy milující jiné ženy; Sapfó byla první, která tuto lásku přelila na papír; a slova lesbismus a sapfismus dodnes označují lásku mezi ženami."

 

 ,,Britský list The Times otiskl dvanáctiřádkovou báseň, kterou napsala starořecká básnířka Sapfó před 2600 lety. Je to poprvé, co byly verše zveřejněny. Do angličtiny je přeložil Martin West z Oxfordské univerzity. Text identifikovali němečtí vědci. Verše byly na papyrech, které se v Egyptě používaly jako obaly mumií."

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO