Jdi na obsah Jdi na menu
 


Démoni vyšších rovin bytí

19. 1. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Démoni vyšších rovin bytí, jejich úloha v našem životě."

 

,,Proč je toho tolik kolem démonů? Proč je nelze pouze zavrhnout a konec? Proč se objevují stále noví? A proč existují démoni z vyšších rovin bytí a co pohledávají u nás? Proč se lidé démonů tolik „obávají“? "

 

 

 

,,Věřte, kdyby kolem nebylo tolik otázek ohledně této tématiky, nezabývala bych se jí. Tyto věci mně nezajímají, nereaguji na ně. Nic mi neříkají. Zraňuje mne bolest, jež „způsobují“ mým milým a blízkým. Kdyby nebylo mých milovaných souputníků nynějším životem, ani bych se touto otázkou nezabývala. Už dávno jsem všem démonům požehnala a nechala je odvést ke Světlu. Neznamená to, že se s nimi nepotkávám a nespolupracuji s nimi. Jsou velmi užiteční a prospěšní pro náš duchovní vzestup."


 

,,Kdysi dávno, ještě něž lidské bytosti sestoupili na úroveň sedmého nebe – fyzické sféry, sféry duality, vznikla nutnost opačné polarity Boha, jež je zosobněním Světla. Tato potřeba vznikla kvůli nám, lidem, pro naše poučení a moudření ve sféře duality, kde vše má svůj protiklad."

 


 

 

,,Zde i naše úkoly jsou vyjádřeny duálně. Vše tvoří Světlo – dobro. Aby naše úkoly byly pro nás zřetelnější – viditelnější ve Světle, jsou obsaženy v našem okolí duálně, to znamená ve svém opaku. Když se máme naučit lásce, vidíme kolem sebe lhostejnost. Když se máme naučit dobru, vidíme kolem sebe zlo. Když se máme naučit harmonickým vztahům, vidíme kolem sebe svár a války. Všem je opačným – duálním – odrazem našich úkolů ve hmotném světě."

 


 

 

,,Tak tedy: kdo nebo lépe co jsou démoni? Démoni jsou myšlenkové formy, jež byly vytvořeny polárním – duálním – odrazem myšlenkových forem Světla, myšlenkových – mentálních – předloh našich úkolů ve fyzickém světě."

 


 

 

,,Jejich zhmotnění – mentální projevení se na hmotné úrovni bytí a následné zmaterializování, podléhá stejným zákonů tvoření v rámci Stvoření, jako myšlenkové předlohy – plány mentálních předloh Světla."

 

 

 

 

,,Nejprve dosáhneme úrovně jejich vibrací. Pak na ně myslíme (pochopitelně ve kvalitách Světla, čili dobra), tím jim dodáváme naši energii. Nalaďujeme – připravujeme se – na ně – tvoříme je. Nalaďujeme se, abychom aktivovali nástroje na jejich zpracování, na jejich poznání a následné vytěsnění – likvidaci, jako již nepotřebných, neboť splnili svou úlohu na našem zmoudření. Je plně v naší kompetenci odstranit nepotřebné myšlenkové formy."

 


 

 

,,Ostatně tento proces jejich zániku probíhá zcela samozřejmě v okamžiku jejich nepotřeby. Energeticky – vibračně jsme se zmoudřením – vědomým pochopením daného démona, posunuly výš a dál a tím již s námi tito démoni nerezonují, nemá se co s čím spojit. Jsou nám lhostejní, již se nás netýkají, nedotýkají. Zvýšili jsme frekvenci, vibraci."


 

 

,,Někdy se jeví našemu okolí, že jsme své démony hodili na ně a tím se jich zbavili."


 

 

,,Je to velmi klamný dojem. Tím, že měníme sebe, měníme své okolí. To se projevuje ve vibracích, kterých naše okolí dosáhne. Rozvibrujeme je podle zákonu rezonance. (Železo vedle magnetu.) Nyní se oni naladili na příslušného démona – opačné vyjádření jejich úkolu tady a teď, nyní je to jejich záležitost. Můžeme nabídnout pomoc, ovšem vyřešit – vypořádat se s dotyčným démonem – pochopit a zavrhnout démona a tím absolvovat danou lekci – zmoudřet, musí oni sami."

 


 

 

,,Také mnohokrát nastane situace, kdy náš démon „přejde“ na naše partnery. Věnoval se nám, soucítil s námi, naladil se na dotyčného démona. Pokud je partner duchovně vyspělejší, je pro něj jen otázkou času, než rozezná a zapudí – nejlépe požehnat a nechat odvést ke Světlu – již známého démona. Je to také test pro dotyčného, nakolik zvládnul již jednou absolvovaný test. Je to milost Veškerenstva, jež nám připomene, co již máme za sebou a čím už se nemusíme zabývat. Pokud se rozhodneme pro „jistotu“ opakovat – třeba z lásky k partnerovi, aby v tom „nebyl sám“ – je to naše svobodná vůle. Ale není to náš úkol, nemusíme."

 


 

 

,,Kdo, nebo co jsou démoni z vyšších rovin bytí. Jsou to myšlenkové předlohy démonů, jež si sami netvoříme, protože nemáme potřebu je tvořit. Jsou to učební programy – látky, které máme zvládnout nad plán. Sami bychom je v tento okamžik neaktivovali – nevytvořili. Opět je to milost Veškerenstva, které tímto způsobem k nám posílá démony takové, které ještě nepotřebujeme – jež nám však pomohou ještě více urychlit náš duchovní vývoj. Na základě zkušeností, jež nám připadají zbytečné, nás posunou vědomostně, vědomě mnohem rychleji vibračně výš, než by se tak událo standardně – bez jejich existence."

 


 

 

,,Ovšem je opět na nás, zda se jimi budeme zabývat. Jestli si budeme namlouvat, že to tu už bylo, nebo si dáme práci s tím je identifikovat. Skutečně s námi nerezonují tak, jako naše výtvory. Navíc je vnímáme jako velmi negativních vibrací a mnozí je zavrhnou jenom proto, že jim působí přímo fyzickou bolest. Pak si tito „drobečkové“ počkají, až jich skutečně dosáhneme vibračně. Ovšem tím jsme se ochudili o možnost překlenout určitý vibrační úsek tak zvaným kvantovým vibračním skokem.

 

 

Za velké činy bývají velké odměny. Zde vibrační. Vyšší blaženost, láska, vědomí a podobně. Zároveň však také těžší úkoly. Tyto se nám vyššími vibracemi – vyšší úrovní našeho vědomí – větší znalostí života – větší moudrostí – vyššími našimi dispozicemi – způsobilostí, zcela automaticky nastartují."

 


 

 

,,Ještě jedna informace. Tito „démoni z vyšších rovin bytí“ nejsou z okolí našich nynějších vyšších já. Jsou z okolí tvůrců našich vědomí, jež modelují a řídí náš duchovní vývoj z velmi vysokých rovin bytí. Opět se jedná o naše vyšší já, ovšem mnohem vyšších, než se kterými jsme schopni spolupracovat vědomě. Proto nejsou našimi ochránci odstraněni. Mají zvláštní oprávnění. Jednají v zájmu ještě širšího Celku než tato naše námi vědomě dostupná vyšš já."                                  

 

Napsala Miltech

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

,,Nebojme se démonů. Jsou jen prostředkem pro dosažení ještě vyšších úrovní bytí, ještě vyšší blaženosti, ještě vyšší lásky. Jsou jen dalším prostředkem nás vedoucím k dalšímu zmoudřeni na naši Cestě moudrosti skrze fyzickou zkušenost. Jsou dalším nástrojem naší cesty domů, zpátky k Otci-Matce."     Vaše Ludmilka

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO