Jdi na obsah Jdi na menu
 


Esoterika je krásná

22. 1. 2007

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

,,Esoterika je krásná !“

 

 

Obrazek

 

,,Esoterika je krásná rostlina lidstva má přinést ovoce a má dozrát."

,,Je jako réva, která přinese nádherné ovoce. Esoterika tu už byla dávno už na počátku světa ! Naši prapředkové, proroci, apoštolové a evangelisté, velcí myslitelé pohanů, filozofové Číny a Indie pěstovali tuto révu a pečovali o ní."


 

,,Přibližuje se, ale naplnění času dozrání ovoce ! Každý je povolán k práci."

 

Buddhova slova k médiu : ,,Bůh je mou snahou, Bůh je má touha a můj život, Bůh je mým majetkem, mé všechno.“

 

Znamení času, o nichž hovořil Kristus jsou zde ! Cesta je připravena, vy učedníci velkého Pána pochodujte po ní, protože všechno bojuje a volá : “ Nahoru ke světlu !“

 

 

,,I dešťovka v zemi jde směrem nahoru ke světlu. Kristus je syn Boží, vznešený a vždy čistý duch. Navěky se Zvelebil obětí, kterou přinesl Otci a lidstvu tím, že přišel na zem, kde trpěl a zemřel. Jeho dílo ve vesmíru je velké, uctívejte Ho, přivolávejte Ho. On je pak skutečně kolem Vás !"

 

,,Poděkuj Bohu z hloubky svého srdce za dar duchovného psaní. Zasvěť ho a používej ho ku prospěchu lidí. Uzdravuj a věnuj se psaní, uzdravuj a kresli pro slávu Boží ! Váš život ať mu je zasvěcen a také rozšiřovaní duchovních věci na zemi.“

 

 

 Obrazek

,,Duchovní obrazy - je nutné, aby se lidský duch nechal něčím upoutat, koncentrovat se, tzn., že musí svou pozornost na něco silně zaměřit. Mozek a oči se musí soustřeďovat v klidu a s plným vědomím. My žádáme pro obrazy, které chceme vidícímu mediu ukázat, klidný zrak, pozornost a schopnost. Tato schopnost znamená magnetické schopnosti v teplotním stavu média a vyjadřuje se myslicími a cítícími orgány. Zde se uplatňuje vůle duchů, kteří médiu obrazy připraví a ukáži, tato fluidická zobrazení děláme pomocí zákona reflexe vzduchu a světla, když se Vaše uměni ve fotografii a v otiscích zdokonalí, vidící médium bude schopno tyto fluidické obrazy pomocí zvětšovacích skel a zrcadel fotograficky reprodukovat.“

 

„Každá pravda si sama razí cestu a často i dost namáhavě.“

Tak je tomu i s duchovní vědou. Nejdříve to pochopí prostí, kteří Boha milují, protože je jim do srdce vloženo více než učeným. Oni jsou dělníky na pánově vinici. Oni v poslední hodině následují Krista. Jistá upozornění ukázala, že se brzy spojí a vyčerpají pramen, který je jim dán ve prospěch lidstva.


 

,,Odkud jsem přišel ?“

,,Šťastný je ten, koho pohled na vesmír podnítí k pokoře a volajíce hledí na otce, který zná každé své stvoření. Šťastný je ten, kdo se umí prodchnout s touto pravdou a  zbožně povznést k Bohu, protože ten není více utiskován."

 

,,Běda, běda pochybovačům ! Pohled na oblohu je neuklidní ! Neuklidní je ani ticho a vznešenost přírody, protože neví, kdo jsou, co jsou a kam jdou ! Takové pochybnosti mají za následek strašná zoufalství, protože nepoznají milujícího Stvořitele ani věrného Otce. ,,Spiritismus vyhlašuje na zemi pouze Boží pravdy."

 

 

Obrazek

 

,,Magnetismus se svou fluidicko duchovní podstatou je a také na zemi bude. U chronických a akutních nemocí by měla být spojena s přísnou vegetariánskou stravou. Léčíme motlitbami, dobrými myšlenkami a magnetismem.“     Ludmilka

 

 

 

 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ