Jdi na obsah Jdi na menu
 


O uzdravení a modlitbě - K čemu je meditace

24. 1. 2007

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

,,O uzdravení a modlitbě“

Obrazek

 

   

Celá řada lidí se modlí za uzdravení, jehož se jim dostává na mnoho různých způsobů. Běžně se o naše zdraví starají lidé pracující ve zdravotnictví.

 

 

,,Avšak modlitba má rovněž moc nás vyléčit.“

Obrazek

 

 

 

Během jednoho výzkumu, uskutečněného v roce 1988 na Kalifornské univerzitě v San Francisku, rozdělili kardiologové metodou náhodného výběru 393 pacientů s nemocným srdcem do dvou skupin. Za jednu se modlili dobrovolníci, kteří ovšem pacienty neznali, zatímco za druhou se nemodlil nikdo. Pacienti z první skupiny měli při uzdravování méně komplikací a potřebovali méně lékařských zásahů. V nedávném průzkumu veřejného mínění, který se konal ve Virginii, přes 14 % dospělých lidí připustilo, že byli vyléčeni pomocí modlitby či Božího zásahu.

 

 

 

V průběhu celých dějin vždy existovali lidé povolaní zastávat úřad léčitele, lidé nadaní zvláštní schopností modlit se nad chorými, právě tak, jako to dělali Ježíšovi apoštolé. ( Takoví lidé nedisponovali vlastní mocí - pokud došlo k uzdravení, vždy přicházelo od Boha.) V dalších případech nemoci mizí, nadchází emoční klid, aniž by kdokoli zasahoval.

,,Lékaři dnes více než dříve spolupracují s pacienty, aby mohli postoupit jejich chorobopisy nebo rentgenové snímky pracovníkům výzkumu," říká Harald Bredesen, pastor a autor díla ,,Potřebujeme zázraky ?" V dnešní době existuje množství přesvědčivých důkazů a mnoho lidí z nich usuzuje, že některá uzdravení jsou skutečnými zázraky.

 

Obrazek

 

,,Bůh chce, aby jeho děti byly v pořádku, a dokáže kohokoli okamžitě vyléčit. Ale často dojde k vyléčení až po dlouhé době a někdy vůbec. Proč ?“

 

Nesmíme se nikdy dopouštět toho omylu, že bychom obviňovali ať už sami sebe nebo toho, kdo churaví, neboť pouze Bůh zná poslední tajemství života a smrti. Je ovšem možné, že někteří z nás svému vyléčení brání sami. Existují důkazy, že zlost, mstivost a další negativní emoce mohou někdy uzdravení zabránit. Jak nám připomíná jedno africké přísloví :

,,Kdo odpouští, končí svár...“

a činí tak veliký krok na cestě k tělesnému i duševnímu zdraví.


 

,,Bůh také může vyléčení odložit a využít našich obtíží k tomu, aby nás duchovně posílil a pozvedl na úroveň, na niž budeme schopni porozumění, soucitu a moudrosti, jichž bychom jinak nemuseli dosáhnout. To, co zpočátku můžeme považovat za zbytečné strádání, se později může ukázat povoláním ke slávě a výzvou k růstu, či dokonce cestou, jak nabýt schopnosti pomáhat ostatním.

,,Nejlepší lékaři jsou často ti, kteří sami prodělali nějakou těžkou chorobu,“ zjišťuje dr. Bernie Siegel, autor díla ,,Láska, medicína a zázraky.“ Jenom ten, kdo trpěl rakovinou, může pochopit specifičnost utrpení druhého člověka, jemuž byla diagnostikována táž choroba - a poskytnout mu ten správný poměr mezi útěchou a péčí."

 

 Obrazek

 

,,Přemýšlím - říká se - modli se, ale jak se modlit, když člověk ztratí důvěru ?"

A tady je důležité i kde člověk žije, neboť ,,Bůh promlouvá i skrze člověka.“

,,Hodně pomáhá víra jiných lidí, projevy důvěry obecně, například úsměv a dotyk."

 

 

,,Spousta lidí asi zná dětskou říkanku - Polámal se mraveneček - která je podle mě hodně pravdivá.“     Ludmilka

 

 

 

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,K čemu je meditace vhodná a co se v ní vlastně s námi děje ?"

Obrazek

,,Meditace je vhodná k pročištění a ztišení mysli za účelem rozšíření vědomí za jeho abstraktní hranice a vede ke znovuobjevování sebe sama jako bytosti větší než jen tělo, mysl a emoce. Je to uznávané cvičení pro osobní a duchovní rozvoj pro mnoho lidí na celém světě a prospívá v takových směrech, jako je zmírňování stresu, ucelenější pohled na vnitřní i vnější svět a čisté myšlenky, zlepšení paměti a soustředění, podporu tvořivosti a schopnost snadnějšího uvolnění. Umění ponořit se do meditativního stavu může být jedním z nejlepších darů, které si můžeme dát a jako takový vede k velice pozitivní změně."

,,Meditace může znamenat souhrn vizualizačních a koncentračních cvičení nebo prosté sezení a setrvání v klidu. Když začnete meditovat, může vzniknout nespočet neobjasněných myšlenek, pocitů a představ. Je důležité je nepotlačovat ( to by je jen posílilo či způsobilo psychické napětí ), ale raději, jak jen je to možné, buďte "svědky" jejich volného průchodu bez zasahování nebo ovlivňování. Můžete se například v duchu zeptat: "Kdo prožívá tuto myšlenku?" nebo "V kom vyvstává tato emoce?".

Někteří lidé raději jen tak v tichosti sedí a ptají se: "Kdo je to uvnitř?" nebo "Kdo medituje?"


 

,,Mnoho učitelů radí začátečníkům, aby zpočátku věnovali meditaci ne více než 10 minut a přidávali postupně, podle toho jak jim to bude vyhovovat. Pokud meditujete vždy na stejném místě a ve stejný čas, pomáhá to mysli i tělu, usnadňuje to tělu reagovat a v místě se zvyšují vibrace.  Je důležité se při meditaci vzdát touhy po určitém výsledku.Uvolněte se, jelikož paradoxně platí, že čím méně se budete snažit, tím kvalitnější meditace dosáhnete."


 

Použito z knihy : Síla a moc krystalů - autor : Pandora Geddes ˇ

Obrazek

 

 

,,Meditace je oko, které vidí pravdu.

Je to srdce, které pravdu cítí.

Je to duše, která je svou podstatou pravda sama.

Meditace je mlčení, které dává energii a vede k sebepoznání."

 

Srí Shinmoj  

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ