Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přirozená víra

30. 12. 2006

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Podávám Vám zde jednoduché vysvětlení – co je Přirozená víra a jak se ji máme zabývat – jak ji respektovat a co nám přinese…“         

 

 

 

 

,,Přirozená víra“

 

 

Obrazek

 

,,Přirozená víra je duchovní program založený na lidské spiritualitě a tvůrčí spolupráci mezi lidským světem žijících osob a lidských duchovních bytostí."


 

Vše dobré, co lidstvo poznalo, lze přijmout do Přirozené víry:

od Keltů jejích přírodní rituály Sambain, Beltane a další, od Budhistů jejich domácí oltáře, z Antiky rozvoj lidské osobnosti, rozvoj moudrosti a také chrámové snění, od hinduistů chrámovou prostituci a brahmánskou moudrost, od trampů jejich lásku k přírodě, od gurmánů radost z dobrého jídla, od bohémů jejich ,,ženy, víno a zpěv", od křesťanů jejich skromnost a trpělivost, od židů lásku k penězům, od satanistů sílu osobnosti, od šlechty jejich systém mocenských rodů a genealogii. Budeme ctít a prosazovat zásadu, podle které si každý kult má hledět sebe sama a své prosperity a nezasahovat rušivě do soukromí kultů jiných.


 

,,ObrazekPřirozená víra je neslučitelná s kulty Jeruzalémskými, které uznávají Knihy Mojžíšovy. Tyto zakazují čarodějství, věštění budoucnosti a komunikaci se zemřelými duchy, což je naopak základem Přirozené víry."

 

Vyznavači Přirozené víry jsou především osobnosti jednající na základě vlastního svědomí. Svoji víru nemusí nikde předvádět, stačí jednat na základě dobré vůle a dobrou vůli předpokládat i u druhých osob. Vlastní spiritualitu realizují v rámci rodu, ve kterém jedna nebo více osob plní funkci šamana, je to mediální osoba, která přijímá sdělení z duchovního světa a s duchy rozmlouvá. Pracuje s kyvadélkem a vykládá pro členy rodu karty. Šaman, šamanka jsou podřízeny duchovnímu světu.

 

Prostřední skupinu mediálních osob tvoří čarodějky a čarodějové, tito jsou rovnocennými partnery duchovního světa a domlouvají duchovní konsens. Mohou uvalit klatbu nebo klatbu zrušit jako výsledek božího soudu.

 

Třetí skupinou jsou mágové a kněžky. Tito mají schopnost zabít ducha. Jejich magické schopnosti jsou darem vyšší duchovní moci a pokud je zneužijí, jsou jim zase odebrány.

 

 

 

,,Veškeré lidské schopnosti jsou darem a kdo je užívá dobře, tomu jsou posíleny a naopak."

 

Násilí a boj je přisouzen pouze mágům a kněžkám. Tito jsou schopni účinně zastavit každé bezpráví. Čarodějové a mágové plní duchovní službu zejména v případě konfliktu zájmů.

 

 

 

,,Rituály Přirozené víry mají obecná pravidla : jejich smyslem je předávat energii ve formě emocí a sbližovat bytosti ( lidi a duchy ) stejného zaměření. Duchovní svět má zájem o určitý druh emocí, obvykle o emoce předání energie do duchovního světa a naopak přijetí informací ze světa duchovního."  

 

Přirozená víra respektuje tyto hlavní zásady

 

1) jednej v dobré víře a v dobré vůli, tak, aby se to mohli všichni dozvědět.

2) základem tvé moci je vědomí, že jednáš správně.

3) planeta je vesmírná loď, která je tvým trvalým domovem po mnoho životů.

4) chraň soukromí své a cti soukromí cizí.

5) rozvíjej své osobní schopnosti, abys mohl pracovat ve prospěch společnosti.

6) o nic se neštvi, neusiluj o uznání, projev uznání druhým.

7) rozumně využívej všech možností, které ti okolí nabízí.

8) nespěchej, jednej vytrvale a smysluplně tak, aby ses nemusel vracet ze slepé uličky.

9) projev úctu všem bytostem, však si nikdo o sobě nemyslí, že by nebyl cti a uznání hoden.

10) má-li být člověk dobrý, musí dosáhnout spokojenosti. O to se snaž pro sebe i pro druhé.

 

,,Kdo je schopen akceptovat tyto zásady, je schopen přijmout celou Přirozenou víru."

 

 

 

,,A co s tím dělat ? Prostě ji přijmout a žít podle toho.  Starat se o prosperitu vlastní a nekazit život jinověrcům.“                                    

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo