Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosíme o odpuštění - Odpuštění - Meditace - Báseň - Škola odpuštění

9. 8. 2007

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Prosíme o odpuštění“

Obrazek

 

,,Nejenom prosíme. Doufáme, že nám odpuštěno bude, a také dáváme najevo tomu, po kom odpuštění požadujeme, že je nám něčeho líto a že nám záleží na tom, aby to věděl. My sami se chceme zbavit výčitek svědomí a pocitů viny, se kterými se žije těžko.“

 

 

,,Buddhisté jsou přesvědčeni, že člověk by měl v ideálním případě být schopen odpouštět vše, dokonce i násilí a hrdelní zločiny. Vše zahrnuje také zákeřné intriky a manipulace zhrzených manželek, omítnutých milenek nebo záletné partnery.“

 

 

,,Odpouštět, ale neznamená tolerovat. Jestliže někdo zažívá domácí násilí, může časem partnerovi odpustit a tím se jeho stínu navždy zbavit, ale rozhodně by se k němu neměl vracet. Neodpuštění negativně ovlivňuje člověka po stránce psychické i fyzické, omezuje ho a zbavuje ho svobody, kterou ke vnitřně vyrovnanému životu nutně potřebuje. Lidé, kteří v sobě nemají dostatečnou míru velkorysosti a neumějí zapomínat na prožité křivdy, nikdy nemohou v přítomnosti nalézt osobní rovnováhu, protože jsou neustále svázáni svou vlastní minulostí.“

 

 

,,Neodpuštění je prý rovněž zdrojem napětí, podrážděnosti a vyvolává frustrace či dokonce pocity nenávisti, které se mohou časem obrátit vůči nám samým a v krajních případech vůči lidem, jež s naším problémem nemají nic společného. Že nahromaděné křivdy působí destruktivně, v tom se východní filozofie a západní psychologové shodují.“

 

 

„Člověk by se měl učit zacházet i s negativními pocity. Není však cílem je potlačit a nedat svému okolí nic najevo, ale přijmout je a vyrovnat se s nimi. V tom je velký rozdíl, protože když je pouze potlačíte, budou se střádat a ozvou se v nejméně vhodném okamžiku. Zatímco když je přijmete a vyrovnáte se s nimi, nebudou vás v budoucnu obtěžovat. Každý, kdo se cítí ukřivděn, si musí uvědomit jednu zásadní věc. Jestliže se s křivdou nevyrovná, pak to bude on, kdo si ponese větší následky.“

 

 

,,Odpuštění však není jednoduché. I banality dokáží zraňovat a stojí za rozpadem mnoha partnerských i přátelských vztahů."

 

 

,,Rychlé a levné rady typu „zapomeň na to a jdi zas dál“ jsou však neúčinné a především nevedou k opravdovému odpuštění, ale pouze potlačení. Na vyrovnání se s křivdou potřebujeme čas. Odpustit nelze na povel, je potřeba si projít několika fázemi, z nichž každá může trvat dny, týdny, měsíce. Nejprve je třeba si přiznat, že pociťujete křivdu, a netvářit se jako flegmatik, jehož se nic nedotkne.“

 

,,Dále byste se měli pokusit pravdivě pojmenovat své pocity. Následuje asi nejtěžší a také nejdelší krok a tím je pochopení. K pochopení je nutné hledat příčiny a souvislosti, snažit se vcítit do kůže toho druhého, jenž nám ublížil. Pamatujte si, že nikdy neexistuje pouze jeden úhel pohledu a že za vším nějaká příčina vězí.“

 

 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj tvrdil: „Všechno pochopit znamená všechno odpustit.“

 

Americký spisovatel sci-fi Herbert Frank Patrick, autor slavné trilogie Duna, zase napsal: „Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění."

 

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Odpuštění"

Obrazek

 

 

 

,,Dají se někdy vrátit následky nechtěného činu nebo události , ale ne průběh . Z toho hlediska nezáleží na tom , jestli se něco stalo včera nebo před 50 ti lety . Čím víc člověku na něčem nebo někom záleží, tím obtížněji se vyrovnává se ztrátou , zničením smrtí apod. opakem odpuštění je vina , kterou za to někomu dáváme . Odpuštění je většinou dlouhodobý "proces" a má li být skutečné , to jest má li se pocit viny odstranit , nesmí se na to spěchat a násilně se do odpuštění nutit , ale prostě čekat , až to přejde. Začít by se mělo s takzvaným koláčem viny . Komu dáváme kolik procent viny na určité události . Např. havárie autobusu u Nažidel v březnu 2003 . Např.řidič 90% že jel neopatrně , silničáři 5% , za špatný stav vozovky apod. Je třeba být k sobě laskavý a netrýznit se ještě víc stupňováním vnitřního napětí . Je třeba se postupně odpoutat od lpění na věcech, které již nelze nahradit, a najít si nové životní cíle , nebo místo lpění na lidech , které už nelze oživit , mít vzpomínky na to hezké a najít si nové přátele apod. .Ale když se něco dá nahradit , tak všechnu energii místo bědování a litování vložit do znovavybudování , třeba když povodeň odnese dům apod. Hlavně nespěchat , klid a mír přijde , jenom to určitý čas potrvá , a hodně pomůže najít si dobrého psychoterapeuta , třeba se to podaří až ne několikáté , a dobré přátele. Platí heslo sdílená starost , poloviční starost .“

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 

 

,,Meditace milující laskavosti - Odpuštění"

Obrazek

 

 

Zkuste si odpustit cokoliv, co považujete, že jste udělali špatně. Odpusťte si všechna minulá opomenutí a prohřešky. jsou už dávno pryč. Pochopte, že tehdy jste byl jinou osobou, které nyní můžete odpustit. Vnímejte, jak vás odpuštění naplňuje a zahaluje pocity tepla (laskavost, vřelosti) a pohody (klidu, vyrovnanosti).

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomeňte si na vaše rodiče. Odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali (dávali za vinu). Pochopte, že jsou nyní již úplně jiní. Naplňte a obklopte je svým odpuštěním, s pochopením ve svém srdci, že toto je nejnádhernější způsob pro rozvíjení soudržnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Zaměřte pozornost (myslete na své) na své nejbližší a nejdražší osoby. Odpusťte jim všechno, co nesprávného udělali nebo dělají v tento okamžik. Naplňte je svým odpuštěním. Ať pocítí, že je přijímáte. Ať je naplní odpuštění. Uvědomte si, že takto vyjadřujete svou lásku.

 

 

 

 

 

 

 

Nyní se zaměřte na své přátele. Odpusťte jim vše, za co vás nemají rádi. Ať vaše odpuštění dosáhne až k nim, naplní je a obejme.

 

 

 

 

 

 

 

Přesuňte pozornost na osoby, které znáte, může to být kdokoli, a odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali, za co jste je soudili, za co jste je neměli rádi. Ať vaše odpuštění vyplní jejich srdce, obklopí a zahrne je. Toto je vyjádření vaší lásky k nim.

 

 

 

 

 

 

 

A nyní si vybavte zvláště osobu, které potřebujete opravdu velmi a upřímně odpustit. Přejeme to každému, kdo trpí zlobou, odporem a nenávistí. Odpusťte mu nebo jí zcela. Nezapomeňte, že každý zažívá utrpení. Ať vaše odpuštění přichází z vašeho srdce. Ať vaše odpuštění dosáhne až k této osobě, zcela a úplně.

 

 

 

 

 

 

 

Vybavte si jakoukoliv osobu, jakoukoliv situaci nebo skupinu lidí, kteří ostatní lidi odsuzují, obviňují a opovrhují jimi. Odpusťte jim zcela. Ať je vaše odpuštění vyjádřením nepodmíněné lásky. Možná dělají nesprávné věci. Všechny lidské bytosti prožívají utrpení. Vaše srdce potřebuje dávat odpuštění, abyste mohli prožívat čistou lásku.

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se ještě jednou, zdali nenajdete někoho nebo něco kdekoli na světě, koho byste obviňovali nebo odsuzovali. A odpusťte těmto lidem nebo osobě, aby vás už nic ve vašem srdci od nich neoddělovalo.

 

 

 

 

 

 

 

A nyní obraťte svou pozornost zpět na sebe. Přijměte laskavost a dobrotu, jež je ve vás. Je to úsilí, které jste vyvinuli. Pozorujte laskavost (teplo), klid a mír, který přichází s odpuštěním.

 

 

 

 

 

 

 

,,Ať odpuštění je v srdcích všech bytosti !"

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Odpuštění"

(Jan Štěpánek)

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když stísněnost stane vrcholu

 

 

 

a oči rozmáčené v rosolu,

 

 

 

když figurky štěstím svítí

 

 

 

a přesto ničí tvoje žití.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde je ta tichá euforie,

 

 

 

parodie do srdce ryje,

 

 

 

znak ďáblův co hoří říší

 

 

 

a s jedu plnou číši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve znaku grálu, je tvé odpuštění.

 

 

 

Za dob králů, marné je snění.

 

 

 

Tak osvoboď svou duši, co jen ztěží tuší,

 

 

 

že svět je s odpuštěním lehčí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak vzpamatuj se hned,

 

 

 

ať vidíš očima svět,

 

 

 

plamenem není tak zlé,

 

 

 

očištění duše tvé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidská srdce co v dáli vidíš

 

 

 

a přesto se zdáli,

 

 

 

tak hrozně smrtelně černé

 

 

 

a pravdě značně nevěrné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve znaku grálu najdeš odpuštění.

 

 

 

Za dob králů, marné je snění.

 

 

 

Osvobodíš svou duši, co jen ztěží tuší,

 

 

 

že svět je s odpuštěním lehčí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zašití několika duší,

 

 

 

pro lidi, kteří tuší,

 

 

 

že odpuštění je víra

 

 

 

a často lidská síla.

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

DOPORUČENÁ KNIHA

Obrazek

Škola odpuštění

 

Cesty ke smíření

 

Anselm Grün

 

Info a běžná cena: Brož., 94 str., 89 Kč

 

Téma: spiritualita

 

Edice: Malý duchovní život

 

Vydáno: 2002

 

Objednací číslo: 10766

 

Druh zboží: kniha

 

 

 

Anotace knihy

 

,,Při pastoračních rozhovorech se řeč opětovně stáčí k tématu odpuštění. Jedni trpí přísnou výchovou: říkalo se jim, že musí každému odpustit – a pak zakoušejí, že se jim to s odpouštěním nedaří, že dávné ublížení stále ještě bolí. Mnohým zní požadavek odpuštění tak, jako by museli potlačit pocity zlosti a hněvu proti lidem, kteří jim ublížili, a že jim nezbývá nic jiného než pokud možno brzy odpustit. To však se jim jeví jako něco, co je nad jejich síly, neboť v sobě stále ještě cítí zášť a urážku a tyto pocity je ochromují. Kdyby druhému odpustili, pak by mu odpustila jen jejich hlava. Hluboko v jejich srdci a v jejich nevědomí zůstanou však zcela jiné pocity, a ty jim v pravém odpuštění brání.“ 

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ