Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z magie starých neboli Nejvyšší studium moudrosti

1. 1. 2007

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Modlitby

heart  ,,Modlitby prováděj s čistými úmysly  heart

heart  a s pokorou v srdci." heart

( Jen takto budeš vyslyšen/a ).

Obrazek

Takto se máš modlit ( promlouvat ) k BOHU :

 

,,O Pane nebes i země, ty Tvůrce všech viditelných i neviditelných stvoření, já nehodný člověk volám k Tobě na tvůj rozkaz, Ježíšem Kristem, tvým zrozeným synem, abys mi dal svého Svatého ducha, jenž by mne v Tvé pravdě ke všemu dobrému vedl a provázel. Děkuji.“

 

,,Jelikož pak též ze srdce toužím poznat dokonale míry tohoto života nám potřebné, tyto však jsou obklopeny tak hustou temnotou a zfalšovány a poskvrněny tak mnohými lidskými míněními, že dobře poznávám a pozoruji, jak nemožným jest pro mne, nemám-li v Tobě svého učitele, docílit vlastními silami nějakou znalost, chtěj mi poslat jednoho ze svých duchů, jenž by mne všemu naučil, čeho Ty si přeješ, abychom mi lidé znali, co slouží k Tvé chvále a cti a k užitku našeho bližního. Dej mi též učenlivé a rozumné srdce, abych to, čemu mne učíš, brzo a snadno pochopil a uzamkl ve svém srdci, abych z něho opět toto Tvé učení bral jako z Tvých nevyzpytatelných pokladů a tyto sobě, kde potřeba si toho vyžaduje, ku slávě Tvé prospěšnými učinil. Podaruj mne též milostí, abych Tvých velkých darů používal pokorně v bázni a chvění před naším Pánem Ježíšem Kristem jakož i Duchem Svatým. Děkuji.“

 

Chceš-li přivolat olympijské duchy, tak dávej pozor na východ slunce v takový den, jehož povahu duch má jehož si přeješ, když jsi následující modlitbu pronesl s opravdovou pobožností, tak bude tvému přání vyhověno :

„Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi stvořil všechna stvoření ke cti Tvé a chvále a k službám člověka, prosím Tě, pošli mně ducha z kategorie slunce (zde řekni ze která kategorie a planety chceš ducha mít), který by mne učil a poučoval o všem tom, nač se toužím ptát, nebo aby mi přinesl, léčivý lék proti vodnatelnosti; avšak nikoliv má, nýbrž Tvá vůle staň se. Přičiněním Ježíši Krista, Tvého syna, našeho Pána. Děkuji.“

 

Nezdržuj však ducha déle než 1 hodinu, leda, že by ti byl zvláště nakloněn; pak ho máš zase propustit následujícími slovy :

„Ježto smírně a klidně ke mně přišel, na mou otázku mi odpovídal, vzdávám díky Bohu, v jehož Jméně jsi přišel, a nyní zase v pokoji odejdi ke své kategorii, neb tvému úřadu, jenž ti byl nejvyšším Tvůrcem dán a nařízen. Děkuji.“

www.jogin.cz

,,Vezměte v úvahu všechna slova, co jsou Vám zde napsaná a vše dodržujte – jen tehdy mají tato slova sílu a jen tehdy budou vyslyšena !“     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo