Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak poradit a pomoci - Až - Co znamenají dny v týdnu

26. 1. 2007

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Jak poradit a pomoci !“

 

 

 Obrazek

 

Zásada první - nespěchat

 

Chceme-li pomoci, vyžaduje to čas. Nestačí rychlá, povrchní rada s pohledem upřeným na zápěstí s hodinkami. Rozhovor nelze ukončit s tím, že za chvíli začínají televizní noviny. Spěchat se nemá ani při očekávání řešení stresové situace. Jednak proto, že spěch není dobrý rádce, ale i proto, že řada závažných problémů, má-li být vyřešena, prostě vyžaduje čas. Zázraky se nedějí na počkání.

 

 

 

Zásada druhá - nechtít všechno vědět hned

 

Z první vody a na čisto nelze řešit závažné problémy, ale ani se tak nemůžeme dozvědět všechno potřebné. Zvláště v akutním zklamání, pod tlakem nepříznivých okolností si lidé nevybaví všechny, byt´ důležité souvislosti. Proto by první rozhovor neměl být rozhovorem posledním. K tématu se vracíme.

 

Obrazek

 

Zásada třetí - nebojte se mlčení

Jsou lidé, kteří ticho nesnášejí. Když vedle někoho mlčí, mají pocit, že se dopouštějí závažné chyby. Jako by jen mluvit bylo správné. Někdy je tomu ale právě naopak. Jsou situace, v níž se slov nedostává. Myšlenky je třeba formulovat. Věci promyslet. Mlčení ve dvou neznamená, že si ti dva nemají co říci. Možná, že díky jemu, přijdou na nějaké řešení.

 

Zásada čtvrtá - kdo naslouchá, pomáhá

Roli laického poradce si někteří lidé pletou s řečnickým cvičením. Toho, kdo má trápení, málem nepustí ke slovu. Od banálních rad přejdou k popisu svých vlastních nesnází. Když se vypovídají, uštědří několik rad a mají pocit, kolik toho pro druhého udělali. V takovém hodnocení se mýlí. Mnohem víc by pomohli, kdyby dokázali naslouchat a dávat přitom najevo, že to, co je jim sdělováno, považují za důležité. ˇ

Obrazek

 

Zásada pátá - nezdůrazňovat sdělení, ale sdílení

Jde o rozvedení předchozích úvah. Příteli, kterému je těžko, nepomůžeme, když jej zahrneme slovy, radami nebo dokonce výčitkami. Obvykle alespoň rámcově ví, co by měl dělat a když to nedělá, vyčítá si to víc než je na první pohled zřejmé. Pomůžeme mu, když s ním budeme jeho stres sdílet. Budeme s ním fyzicky na blízku a dáme mu najevo, že jeho starosti jsou i našimi starostmi.


--------------------ooooooooooooooooooooooooo----------------------

  

,,Až ...Až…Až…"

Obrazek

 

,,Až budeš chtít lidi a věci kolem sebe změnit, v tom okamžiku si uvědom obtížnost vlastní změny !“

 

,,Až budeš chtít vynést soud a někoho kritizovat, uvědom si, že soudíš sám sebe.“

 

,,Až budeš nešťastný, že Tě nechápou, pochop Ty je !“

 

,,Až budeš mít pocit, že nevíš, co se kolem Tebe děje, snaž se pochopit, co se máš naučit.“

 

,,Až budeš rozzloben, rozladěn něčím chováním, uvědom si, že Ti nastavil zrcadlo a dal možnost lépe pochopit sám sebe.“

 

,,Až půjdeš za svým cílem, vzpomeň, že cesta je důležitější než cíl.“

 

,,Až se budeš cítit sám a opuštěný, vzpomeň si, že jsme všichni spolu spojeni myšlenkou lásky, tolerance a osobního růstu.“

 

,,Až budeš bezradný, zjistíš, že si umíš poradit.“

 

,,Až najdeš po tom všem vnitřní pokoj a mír, jsi na cestě, která je cestou tolerance, vnitřní síly a hluboké lásky.“

 

,,Jsi na cestě, vesmír je v Tobě a Bůh s Tebou !“

 

,,Hodně odvahy !“

 

,,Cesta je důležitější než cíl !“

Obrazek

-------------------------oooooooooooooooooooo--------------------------

 

,,Co znamenají dny v týdnu"

Obrazek

 

PONDĚLÍ - tento den bys měl/a naslouchat svému vnitřnímu hlasu

ÚTERÝ - perfektní den na řešení konfliktů

STŘEDA - den komunikace

ČTVRTEK - vynikající den pro řešení problémů s penězi

PÁTEK - báječný den pro přátelství, lásku a vášeň

SOBOTA - dobrý den na odvrácení zlých sil

NEDĚLE - tento den symbolizuje rodinu a úspěch

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW