Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok Slunce, rok probuzení

28. 7. 2010

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

,,ROK  SLUNCE, ROK PROBUZENÍ“

 

Obrazek

 

,,Rok Slunce 2010 přináší nový začátek."

,,Je okamžikem, kdy zaséváme semena dobrých úmyslů, kdy se necháváme inspirovat a ve stavu radosti začínáme vědomě tvořit svou realitu, svůj život. Kdy se probouzíme ze spánku zapomnění a rozpomínáme se na to, kdo ve skutečnosti jsme… Rok Marsu 2009 zakončil jedno sedmileté období, dal nám sílu se vypořádat se vším, co jsme dlouho odkládali a neřešili. Rok Slunce 2010 další sedmileté období otevírá, pomáhá nám narodit se znova, na nové úrovni, začít zase naplno dýchat, intenzivně žít, tvořit, vnímat. Sluneční symbol je kruh s bodem uprostřed a vyjadřuje harmonické propojení nesmrtelného duchovního prapočátku s rovinou hmoty a tělesnosti. Každý jsme se narodili v jednom z dvanácti zodiakálních znamení v období, kdy se v něm nalézalo Slunce. To nám připomíná vědomou volbu prožívat se a poznávat určitým způsobem. Kultivovat určité kvality, tvořit v určité oblasti, pracovat s určitými tématy. A probouzet se, uklidňovat, meditovat, uvědomovat se skrze ně. Tato každodenní meditace umožňuje nalézat v sobě toho, kdo vše tvoří, nalézat bod, z něhož je hmota tělesnosti prozařována a léčena. Rok 10 přináší zdánlivě jednoduchý úkol: najít sebe sama, přijmout sebe sama v daných okolnostech, daném těle a životní situaci. Jsme tečkou na kulaté planetě Zemi, tečkou v kruhu. Máme zde své jedinečné poslání, máme zde být a žít, protože jsme se zde narodili. Jsme středobodem, jsme Sluncem, kolem něhož se vše otáčí. Jsme tím, kdo vládne svému životu, jsem zodpovědnými tvůrci svých realit. Zároveň jsme však nedílně propojeni s ostatními body, s ostatními slunci. Svým vyzařováním dáváme najevo, že tu jsme a nabízíme své schopnosti a talenty, svou přítomnost. Že si věříme, přijímáme se a máme se rádi. Že jsme ve svém středu, ve svém srdci.  Ze středobodu v nás se však často vychylujeme, zapomínáme na něj a tehdy jsme často oslabení, unavení, nemocní, nešťastní a nespokojení. Stav zdraví je zároveň stavem celistvosti, scelení všeho, co je odděleno, co je konfliktu, přijetí toho, co je nepřijato, potlačováno. Při opravdu poctivém a statečném sebezkoumání možná objevíme řadu tzv. podosobností, které by se rády ujaly vlády. Slunce je centrem, je králem, stejně jako naše pravé já, sídlící v srdci. Zklidňování  mysli a pravidelná meditace nám pomohou jej rozeznat a spojit se s ním. Slunce uzdravuje a my v tomto roce můžeme reálně uzdravit všechno, co je v našich životech nemocné, bez energie, oslabené a potemnělé. Naše tělo při pohledu shůry také připomíná sluneční symbol: mandalu s bodem uprostřed. Paprsek nesmrtelného ducha prochází přímo středovým kanálem sušummou z temene hlavy do první kořenové čakry. Jasnovidným pohledem se můžeme vnímat jako světelný sloup, rovnoměrné vyzařování ze středu. Slunce je zdroj energie, zdroj života. Dostatek energie máme tehdy, uvědomíme-li si, že jsme sami jejím zdrojem… Dovolme si uvědomit se ve svém těle, dovolme si být zdraví, celiství, být sami sebou. Co nám přináší uspokojení, radost, co nám dává životní energii, co nás baví? Živme se tím, bavme se tím, dělejme to, co nás baví a radujme se z toho… Mars ve znamení Lva nám k tomu dává sílu – sílu najít v sobě odhodlání a uskutečnit své životní sny, jít proti proudu, překonat strachy a pochyby o sobě a rozhodnout se převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Sílu být skutečným tvořitelem… Rok 10 začíná v okamžiku úplňku, v okamžiku velké otevřenosti, extatického vzletu a odpoutání, které však často končí tvrdým dopadem na zem. Slunce v Kozorohu je v opozici s Lunou v Raku. Rozpor mezi potřebami duše a tvrdou realitou života v těle s jeho omezeními se zesiluje na maximum. O to je větší výzvou tyto základní protipóly spojit. Muž Slunce pomáhá ženě Luně realizovat její sny. Máme reálnou šanci uskutečnit své vize, zpracovat si své podvědomé tendence, své strachy a pochyby, naučit se vnímat své pocity a řídit se jimi na životní cestě. Ze znamení Raka do Kozoroha zároveň prochází linie evoluce. Sestupný měsíční uzel v Raku vedle Luny poukazuje na to, že budeme mít možná tendenci schovat se před svými úkoly, schoulit se zpět do mateřského lůna… Odtud však budeme vytahováni vzestupným uzlem a Sluncem v Kozorohu: nezbytností řešit každodenní úkoly spojené se zajištěním našich hmotných potřeb a projevit zodpovědnost a samostatnost. Řešením je spojit citlivost a vnímavost Raka s rozhodností a efektivním konáním Kozoroha. Jednat a konat v rezonanci s hlubšími potřebami našich duší a naší matky planety Země. Spojení a „svatba protikladů“ je cílem, který si klade také Saturn ve znamení Vah, v místě svého vyvýšení. Vyrovnání a spolupráce dvou základních sil, mužské a ženské, jang a jin je úkolem, na kterém budeme v příštích letech soustředěně pracovat. Saturn je stěžněm, který drží misky vah, je středem, je oporou, stejně jako páteř v našem těle, složeném z levé a pravé, mužské a ženské poloviny. Pouze tehdy, když se tyto energie vyrovnají, stáváme se stabilními, můžeme se soustředit na určité kroky, může dojít k jednoznačnému pohybu vzhůru, ke vzestupu. Veškeré naše soustředěné směřování, naše pracovní úsilí by mělo být zaměřeno do oblasti partnerských vztahů, s nimiž na těle souvisí oblast ledvin. Saturn nemá rád polovičatost a nedořešené záležitosti. Ve Vahách bude vyžadovat, abychom vztah ukončili nebo jej naopak upevnili a natrvalo v něm zakotvili. Udělat si pořádek ve svých vztazích, láskyplně ukončit vztahy nefunkční a osvobodit místo novým nás Saturn nabádá již od 30.10 2009, kdy do znamení Vah vstoupil. Od dubna do července se znovu navrací do znamení Panny, abychom se ještě mohli „pošťourat“ a douklidit sami v sobě a zakončit rituální přípravu k přivítání ženicha či nevěsty…  Poté již konečně spočine ve Vahách na další dva roky. Po třiceti letech Saturn nabízí znovuvytvoření „opravdu opravdových“ vztahů, umožňuje osudová setkání těm, kteří jsou usebráni a připraveni, rozhodnuti vystoupit z modelů a přístupů, jaké měli po celých uplynulých třicet let. Můžeme pocítit sílu, napomáhající vtělit se, praktikovat techniky a cvičení, napomáhající transformaci sexuální energie a celkové harmonizaci. Stabilní páry mohou dostat ke společné práci a vývoji, jedinci budou mít možnost pracovat s bloky a překážkami, které jim v partnerství brání, posíleni ve svém záměru prožívat harmonii muže a ženy sami v sobě. Neváhejme tedy oživit, rozhýbat, roztančit své tělo, své vztahy, svůj život! Velký tlak často až ničivý nátlak na řešení partnerských záležitostí budeme moci zaznamenat v okamžicích kvadratury Pluta k Saturnu, která nastane již 1.2. Bude to velká zkouška naší stability a harmonie. Stejně jako Saturn i Pluto se snaží řešit problémy, avšak silou nadlidské vůle. Pokud něco nejde transformovat a proměnit zevnitř, Pluto to prostě zničí. Tato situace se možná projeví podobně jako tarotová karta Věž: muž a žena musí vyskočit z hořícího domu. Kvadratura se zopakuje ještě 21.8, v roce 2009 jsme jí mohli zaznamenat 15.11. Vládkyně Vah Venuše se nalézá v Kozorohu a také vyjadřuje naší touhu po jediné trvalé a věrné lásce, po stabilitě a doslova „společné cestě životem“. O tom, že je tento záměr správný a budeme v něm podpořeni svědčí i vzestupný uzel v Kozorohu, kde Saturn vládne. Náš vývoj, naše směřování tedy vede „vzhůru k vrcholům“, ze země k nebi… Tento vzestup je však podmíněn oporou, kterou máme mít v harmonii, dobré tělesné kondici a zpracované psychické zátěži. Stejně jako když se chystáme na cestu do hor, potřebujeme přesně nacítit, co potřebujeme, být v rovnováze a usebranosti. Často nás netíží jen batoh na zádech, ale i psychický balast, který jsme nedokázali odložit.  Otevřít svá srdce lásce, přijmout se ve svém těle muže či ženy a spojit se srdcem s planetou Zemí, vnímat její potřeby bude napomáhat Bílá luna ve znamení Býka, kde se nalézá do 13.6. Velmi důležité bude zaměřit se na ekologická témata, přiblížit se přírodě a udělat ve svém životě co nejvíce pro souznění s ní. Láska k tělu, láska k zemi a jejím darům, to vše se propojuje. Vždyť Býk v zodiakální anatomii představuje oblast krku, který jakýmsi mostem mezi hlavou a tělem. Přejít tento most často znamená navrátit se do dětství, do období mezi sedmým a čtrnáctým rokem, do období, kdy jsme dospívali v muže a ženy. Můžeme zpětně poléčit disharmonické situace, přenastavit si hodnoty a od rodičů převzaté modely chování, které mohou doposud ovlivňovat náš emocionální život a partnerské vztahy. Černá luna ve znamení Vodnáře oproti tomu nabádá k úniku od skutečnosti, v níž se v současné době reálně nacházíme. Může jít o vytváření iluzorních virtuálních světů, přebývání ve světě intelektu či duchovních  iluzí.  Nabídky Černé luny k rychlému osvobození, jakémusi instatnímu osvícení berme tedy s rezervou, zvláště ve dnech kolem 15.6, kdy se spojuje s Neptunem. Poctivé práci a trpělivé práci na políčkách našeho sebepoznání, kde sklízíme jen to, co jsme sami zaseli, se nelze vyhnout, jak naznačuje vzestupný uzel v Kozorohu a Bílá luna v Býku. S přechodem do Ryb se od 28.6 její negativní vliv výrazně zesílí, pokud však budeme bdělí a očištění na těle i na Duchu, pak se můžeme naučit rozeznávat, co je skutečné a co ne, co má pravou poctivou hodnotu. Zdravý rozum a prověrka duchovních hodnot reálným každodenním životem, které bude představovat aktuální Bílá Luna v Blížencích, nám vždy budou ku pomoci, stejně jako potřebná informace a pomoc v okamžicích bloudění a zmatku. Sám hlavní vládce Vah Chiron se nalézá ve znamení Vodnáře. Již po několik let se doslova osvobozujeme od minulosti, měníme svůj postoj ke vztahům, hledáme rezonanci s kosmickými zákonitostmi. Chiron ve Vodnáři nás učí svobodě a toleranci, umění postoupit dále od pouhé domluvy o tom, že budeme spolu k tomu, že spolu skutečně jsme. Zatímco Váhy přestavují domluvené partnerství, Vodnář již nabízí svobodnou volbu, nejvyšší úroveň vztahu – přátelství. Vztahy, které se rozpadají, prostě nevydržely tyto zkoušky, přesto však měly svůj hluboký smysl a nezbývá, než být za ně skutečně vděčni…Vodnář lije z nebe mrtvou a živou vodu. Nejprve odumírá vše staré, staré představy a zásady, staré sliby a předsudky, iluze. Vše umírá, aby osvobodil prostor novému: uskutečnění vysokého ideálu kosmického vztahu, v němž se muž a žena znovu sjednocují, v němž mizí hranic mezi nimi.   Všichni si neseme v sobě vzpomínku na tento stav a víme, že je uskutečnitelný… Toto mysterium je posíleno konjunkcí Chirona s Neptunem, kteří se k sobě přibližují již od jara 2009 a přesně 18.2 2010 dojde k jejich propojení ve znamení Vodnáře. Toto může být období skutečných zázraků, naplnění našich nejvyšších ideálů spojených s partnerstvím. Může proběhnout velké odpuštění a odpoutání, vhledy do párové minulosti, všeobjímající léčivé pochopení. Velký mír mezi mužem a ženou bude po letech války znovu nastolen a je možné, že tato konjunkce je jedním z impulsů k zahájení úplně nového období, vstupem do dimenze skutečné párovosti. Do znamení Ryb, do sféry své vlády vchází 19.1 2010 Jupiter, štědrý dárce a vychovatel, který nám v tomto roce bude nadělovat dar rozšířeného vědomí, hlubokého vhledu a pochopení všeho, co jsme zažívali nejen v uplynulých 12 letech. Jupiter v Rybách umožní mnohým najít své skutečné místo mezi lidmi. Všem, kteří chtějí skutečně pomáhat, předávat své zkušenosti a znalosti, vyučovat, věnovat se poradenství, léčení, snižovat utrpení bude pomoženo! Jupiter nás bude učit o iluzích, v nichž jsme dlouhou dobu žili. Jeho tendence k rozšíření a odpoutání od hmoty však bude náležitě brzděna a vyrovnávána Saturnem ve Vahách. Rozšířený stav vědomí nemusí být pro každého požehnáním, pokud nepřichází v pravý čas, proto může být tranzit Jupitera Rybami i výzvou k tomu, abychom stáli nohama na zemi. Do přesné opozice se tyto dva protikladné principy dostanou 17.8. Toto období nám ukáže, nakolik dokážeme uskutečnit své ideály, být jupitersky milující a chápající, ale zároveň saturnsky jednoznační ve svém jednání a řešení především vztahových záležitostí.  Dalším významným datem a kosmickou událostí roku 2010 je 28.5, kdy do znamení Berana vstupuje planeta Uran. Až do 15.8, kdy se Uran do Ryb opět navrací, budeme moci ochutnat mocnou osvobozující energii opepřenou akčním marsickým vlivem. Bude to doslova nový začátek, možnost rozpomenout se na to, kdo jsme, co tu vlastně děláme. Rouška temnoty, jíž jsme byli po narození zahaleni, může být sejmuta…   V polovině roku, 8.6 2010 dojde ke spojení mocné osvobozující energie Urana s léčivým vlivem Jupitera v prvním stupni Berana. Je to jeden ze silných momentů, kdy můžeme znovu prožít své zrození, svůj porod, svůj vstup do této inkarnace. Proces naší sebe-realizace se výrazně urychlí, dostaneme jednoznačné, i když možná překvapující a paradoxní odpovědi na otázky typu „kdo jsem a co mám dělat“… Sedm let nám „kosmický urychlovač“ Uran při svém tranzitu Rybami pomáhal osvobodit se od karmické zátěže, prohlédnout iluze, pochopit smysl všech zkoušek, situací, jimiž jsme procházeli. Mnohé obdařil „nadpřirozenými schopnostmi“, urychlil jejich vývoj. Učil nás skutečně milovat a odpouštět…Na konci tohoto období, v posledních Ryb situace doslova „houstne“. Budeme a již vlastně jsme přímo nuceni osvobodit se od posledních iluzí a závislostí. Mnozí budou prožívat mystickou smrt a vnímat svůj život z druhého břehu… Urychlí se naše cesta k Bohu, k vědomí Jednoty.  Budeme na konci jedné cesty a zároveň se nám nabídne mnohem svobodnější, ale i zodpovědnější úroveň existence.  Přestaneme se vymlouvat na své těžké dětství, oslabené zdraví, vyčerpávající vztahy, nízké sebevědomí... Budeme moci naplnit svůj potenciál, rozpomenout se v plné míře na svůj božský původ, na své jedinečné poslání.  Naplnit velké mysterium roku 2010, mysterium sebepřijetí… Vše dobré vám na vaší i naší cestě přeje !“  

Alita Zaurak

 

Obrazek

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

přijala tvoje hvězdička,aštare-

(děčín--------cesta do práce--, 2. 3. 2012 17:09)

dej ruce k sobě a měj je trpělivě složeny , dnes se bude rozhodovat o mnohém/osobní sdělení/---- ty a jen ty,hvězdičko moje budeš mít dnes tu moc,abys dala jen jednomu člověku,co on dává tobě,je to pozitivní atribut,neboj se stále,že se osobně setkáte,vím,mnoho jste si ublížili,už nikdy vás do toho všeho nebudu nutit a ti lidé okolo jsou jen clona,clona,která je zatím jen škodnou,nežli pomocníkem Boha.........

nepatří,říkával mi mistr,starej ožrala a flink!!!!!

(dovolená janku-, 22. 2. 2012 18:32)

´´´´´´´´´´´´´///////;;;;;;;;;;;;;;........byl jako by byl úplnej vůl,dycky....na to,jak nafukoval svou důležitou funkci mistra.....\\\\\\////, tančily mi před očima čárky i s vykřičníky a řekla jsem zavile,děte a nechte mne v klidu dodělat mou zaakázku vámi mi přiřknutu a mně mizerně placenu v zimě,místo v teplotě patřící umělému hedvábu,blbe!!!!!!! civěl stále monotónněji a nakonec máv rukou a šel na své reidi......

byla moje jediná a milovaná kniha....

(zdál se mi ten sen tenkrát...., 22. 2. 2012 18:27)

BIBLE...... na noc pani jeden malej prášek,víte? A ráno pro vás přijede sanitka,kdyby něco,pani,volejte,máte zde už nachystané místo,na ÁRU..sen noci svato-jacubské.......kdo jste,pane? Já jsem tvoje onehdá ses mi v modlitbě svěřovala,že se ti blbé sny zdají a nemůžeš spát klidně,.....na co,pane máte tu duhu,proč ste celinkej skleněnej a duhovatej..... sedni ke stolu a neptej se.....ráno jsem jela na tu dlouhou pracovní dovolenou-------- a trvá mi dodnes.... řekli,že ta skřínka nekecala,atrítís dividendís thíss........... ale proč teda měl ten pán tak divně povahu,celou ne skleněnou,ale boha.....

Je mi dáno-alespoň nějaká část ze zasutého vědomí-

(827541-!!!, 25. 1. 2012 9:41)

Má-li sebe kdo učinit štastným? Ne,štěstí je pochybená a zlá egoistická pomůcka k výchově pářících se psů a koček na planetě zemi! Jistě,mám i děti--nemá toto ale nic společného se mnou!To je země pářících se oblud!Mám jiný parametr a jemu rozumí jen ten,kdo má stejný.Evokace mých myšlenkových impulsů je drahocennou a nekompromisní vstupní branou k vyšší inteligenci národa a pak i celosvětová provokace hnusného a opileckého a pochybného jimi nazývaného štěstí dostane punc můj!!Je-li ti dáno-čti-je to povel vyššího posla-posla nebes-asi máš jít cestou nepářících se samců!Vyšší vědomí z galaxie-/dejme tomu/-má třaskavou/jiný název,hovádko lidské nepochopíš/ a obrovsky inteligenčně a neviditelně pozměňující navždy zemskou oblast kyselých reaktivních vjemů.Zmizela ulice,zmizela ona---nedej jí možnost,sebe se ptát-- ona tě neslyší,jen pokyn její uspává prokyslý , a starý váš řád-----ona se neptá tě,zda bys co chtěl-ona tě směruje- co bys chtěl?Záhubu,a dostat přes hubu , těmi co páříš se s nimi tak rád!....................

jako pára nad hrncem-

(ZTRATÍM SE-, 25. 1. 2012 9:27)

není jiná oožnost,on je drzý!!!!a to velmi a já se nemám čeho pro něj držet už-tedy jsem mu vystřelila jeho patronu do jeho srdce a šla spokojeně po ulici marnosti dál k nové a skvělejší mezi-planetární dohodě-není mi dávána uštěpačnost,s jakou by jste si vy všichni rádi a rády přečetli a přečetly tato slova-to je jedině má komunikace-naštěstí ji neumíte napodobit a tím ji zprznit,--třískla jsem dveřmi,nasadila černé brýle/kvůli slzám lidstva/--nemusí všichni všechno vidět , a odešla jsem do výzkumného ústavu uspat čokly,rafali by týden a já byla unavena číslem-603491600-i tím zahraničním-/to se mi vybaví také jedině,když bůh má záměr toto učinit-jinak si nevzpomenu a nevzpomenu,doba je pro očka krutě pravdivá,tedy nic nezapisuji,bůh mi otevírá můj notes mozkového paměťového centra jen v případě-kdy má být učiněna recenze.Ráno ospalé jako všichni rušiči předešlého dne mne zastihlo jako vždy připravenu jednat s kýmkoliv o čemkoliv.

odbornou inženýrskou databází-

(NEUMÍM PSÁT-, 25. 1. 2012 9:15)

ale zkusím ji napodobit po svém------loď se stranou pana iks musela dostat do fáze abnormalizace a nízká kvotační , tedy rotační závislost na zemské přitažlivosti rychle vzala za své a motory unuděně zrychlily svou poslední fázi,vystřelily po obloze oblouk s velkým A - napsaly srdece , jako nad pražským hradem-a potom se seskupily v jeden malý , ale zběsile rojnící objekt návratu na matku zemi.Jistina práv člověka s čistou duší mi nedovoluje lhát,a tak tedy činím nyní konec neodborným diskuzím o raketoplánu discaverry/kecaj/-a mám tedy i já určitou averzi k lidem,které nenapadá pravda urychleně mezi řádky-a teď ten klíč- MUSÍŠ,DCERO BOHA JÍT A ŘÍCI JIM--dost!BUDETE ŽÍT SLUŠNĚ-I KDYBYCH VÁS K TOMU MĚLA DOKOPAT!BOHU OSTUDU DĚLAT NEBUDETE!

ne k novému zjevení-

(dodatek-, 25. 1. 2012 9:06)

to není už má pravá báze-jsem jiná--tedy můj dodatek jest k knize pana zabloudila-zatváraj svoju dušu predo dverami času----výňatek-MAJÍ MNE VŠUDE RÁDI/PLNÉ ZUBY/-mají tedy asi o mne ty pravé/faleš/zprávy.....drahota mysli se odpoutává na určito,děj je jako na Karlově mostě hrůzostrašný----musíš být hodně silná duše,abys mohla projít po karlově mostě nahá/oblečena do čistoty ducha/-karlův most miluji,lidi ne/jsou to oni,kdo sebe i jiné nenávidí/-pokud jim to nedovolím,jsou jak opilé mouchy,jeden drahokam na ulici waltera steinera/kecám,ulice není/-hostí drahou a nahou duši-kterou miluji/nekecám,on také nekecá/-trojjedinost boha mne fascinovala vždy-/otec-syn,duch svatého inteligenčního bytí/nová slovíčka na zemi/-jen ale v duchu/nikdo jim nerozumí/...plivneš po nějaké housence a je celá ze zlata najednou a moje story je tím u konce lidských sil/možností/.

vám ta podrazačka

(a ještě něco-, 3. 1. 2012 11:37)

v zeleném maškarním úboru nevadila,mně ano,nápadné chování blba a nápadný oděv se dokonce ani do města! -jindřichova hradce nehodí- a vy jste vždy zapáleně hlásal , jak jest třeba přednášky /dodržením jedině vašich skvělých zásad,za a , za b,atd......./.. že rozhodně nepovolíte přednášku v hlučném prostředí,nyní budete zase jen lhát a tvrdit pravý opak,jako vaše hastrmanky,tatrmanky a vy,jejich velitel!Jinak byste netrpěl přednášky po hostincích,za prvé,a za druhé byste vyrazil-ne meditující,ale tu tatrmanku,je vidět,co jste sám zač a na co si hrajete pouze,vy pitomý šašku a princi urážek a podrazů.

jako tatrmanka hastrmanka v zelené róbě-

(obdobně-, 3. 1. 2012 11:31)

přišla na váš jarmark,pane Bendo- mám i já -ale naprosto odlišný zájem,ne být vaším tatrmanem,tedy světu musím říci,co vy tam v www.vesmirni-lide.cz jste za lumpy a podrazáky!

je mi úplně jedno-

(vážený pane bendo-, 3. 1. 2012 11:28)

jak to vidíte a cítíte vy!Důležité je pro mne,jak to vidím a cítím já!

zaměstnáním kurva -/ sex dáváš za prachy /-

(jde ženština-, 3. 1. 2012 11:26)

www.vesmirni-lide.cz------- i takovéto bosorky tam chodí-jedna ženština a její věrné družky omotají po skromnu hlavy šátkem jako nevinné kolchoznice a předvádějí skandováním,ss bendou pryč,my jsme nevěsty boha!!!!!Pěkná veteš se na této zemi snaží proti bohu jít za každou cenu!

CITEM A VIBRACEMI-

(2012-, 2. 1. 2012 19:02)

by se tento rok měl nazývat ve zvěrokruhu rokem hada-hada proto,že zde panují energie studené,ospalé / v lepším případě / a stejně marné,had se dožívá nejvýše tří až čtyř let...jeho krev neproudí,je zkalena mnohými kyselými reakcemi a je to vlastně ukázka žití zde na zemi,jinak by se naa zemi hadi nevyskytovali.V protilehlé přímé konjunkci letošního roku kruhu zvířetníku má být panna-aby hadu nedala svými vibracemi šanci,aby sebe přemnožil..panna jest ne studenou energií,jest pouhou však konjunkcí!Ozařuje ji však více slunce a proto tato konjunkce je ve znamení venušina prstence....čili v souhrnu jest tento rok vládcem vibracemi paušálním a nactiutrhačným energiím dát na frak.Proč? Jednoduše řečeno-venušin prstenec jest už v jisté , nové konjunkci s oběžnými drahami---mars a neptun,jsou nově /zhroucení a znovu vytvoření osy zemské!/.Tyto nové prstence již vyzařují na zemi nové,jemné vibrace a jest dovoleno Pánem Ježíšem Kristem nově MEDITOVAT ZA MATKU ZEMI.

maj tam nahoře vůbec ještě o mne zájem?

(anička-, 27. 11. 2011 10:07)

nemaj,kdyby jo,dávno bych nemusela debatovat se splaškama...mám doma /tělo/ v obyváku utrum.... nahoře / mělo to bejt k nám domu / ,tam maj inventůru a já sem se zasekla v TAKOVÝ DÍŘE!! ale v takový díře,že mne maj tutově doma navěky na háku...

slunce se blíží na zemi nově-

(apoléna-, 19. 11. 2011 9:20)

a lidé se budou muset přizpůsobit , a to rychle...nedá se s tím nic jiného dělat,lidé zničili vše-tedy budou sebe muset naučit spoluvytvářet jiné,mnohem složitěji sebe se už učit spoluvytvářet pozitivum,léky pro lidstvo nikdo zadarmo nedostane,lidé si musí -sám každý podle své viny,jak ničí, spolykat to,čím jiné stále zdržuje marnivostmi,hloupými stálými a nekončícími kecy o ničem/to je hrubé a nebezpečné zdržení-schválně-aby se jiný jedinec,který chce žít život s Bohem,aby se k tomuto žití pozitivnímu nedostal!